UTW 29.09.2018

1: Maria Bukry - Waleria Maruszko

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Jozef Bogdan - Jan Tchorzewski 1NS 3 N +1 +430 55.00% 55.00%
2NS 5 E = -400 0.00% 27.50%
2 Miroslawa Cacak - Stanislaw Jargan 3NS 1 N +2 +140 40.00% 31.67%
4NS 3 W +1 -170 20.00% 28.75%
3 Stanisław Sagan - Witold Wintonowicz 5NS 4 W +2 -480 15.00% 26.00%
6NS 2 W = -90 80.00% 35.00%
4 Jolanta Pawlicka - Andrzej Pawlicki 7NS 1 W +2 -140 40.00% 35.71%
8NS 3 E -1 +50 45.00% 36.88%
5 Barbara Ertel - Tadeusz Rudziński 9NS 3 S -4 -200 0.00% 32.78%
10NS 2 N = +110 20.00% 31.50%
6 Waldemar Czajkowski - Jerzy Sadowski 11NS 2 W = -110 10.00% 29.55%
12NS 4 S = +620 50.00% 31.25%
7 Edward Szuflak - Mieczyslaw Kandulski 13NS 7 W = -2220 15.00% 30.00%
14NS 3 N +1 +130 77.50% 33.39%
8 Wanda Zwolińska - Ryszard Budnik 15NS 1 S = +80 20.00% 32.50%
16NS 4 N +1 +450 55.00% 33.91%
9 Kazimierz Ignaczak - Wieslaw Dobosz 17NS 1 N = +80 55.00% 35.15%
18NS 3 W = -400 30.00% 34.86%
10 Teresa Kołodziejczyk - Roman Wikieł 19NS 3 S +1 +430 80.00% 37.24%
20NS 2 E -1 +100 61.00% 38.42%
11 Janusz Skwarczyński - Mariusz Gawrych 21NS 4 E -1 +50 25.00% 37.79%
22NS 4 W = -620 30.00% 37.43%
12 Krystyna Eldar - Barbara Bryła 23NS 2 N +1 +140 55.00% 38.20%
24NS 2 W -1 +50 45.00% 38.48%
13 Tadeusz Starenga - Bogdan Wesołek 25NS 2 S -2 -100 25.00% 37.94%
26NS 1 W +2 -140 35.00% 37.83%
14 Artur Eldar - Tadeusz Bryła 27NS 1 W +2 -150 10.00% 36.80%
28NS 1 W +1 -120 20.00% 36.20%
15 Anna Marzec - Włodzimierz Michalski 29NS 5 W -3 +300 95.00% 38.22%
30NS 4 S = +420 66.50% 39.17%
wynik 39.17%
miejsce 21
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 30-09-2018 14:02:33
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

UTW 29.09.2018

2: Jozef Bogdan - Jan Tchorzewski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Maria Bukry - Waleria Maruszko 1EW 3 N +1 +430 45.00% 45.00%
2EW 5 E = -400 100.00% 72.50%
2 Barbara Śpiewek - Bożena Knapik 19NS 3 S -3 -150 0.00% 48.33%
20NS 1 E = -90 22.50% 41.88%
3 Antoni Cygan - kazimierz Wolek 23NS 2 N -2 -200 5.00% 34.50%
24NS 2 W -1 +50 45.00% 36.25%
4 Anna Marzec - Włodzimierz Michalski 11EW 3 E -1 +50 70.00% 41.07%
12EW 3 N +1 +630 5.00% 36.56%
5 Miroslawa Cacak - Stanislaw Jargan 13NS 6 E +1 -1470 60.00% 39.17%
14NS 5x N -1 -100 17.00% 36.95%
6 Stanisław Czarnecki - Janusz Kruszewicz 17EW 3 N = +110 25.00% 35.86%
18EW 3x E -1 +100 10.00% 33.71%
7 Kazimierz Ignaczak - Wieslaw Dobosz 15NS 2 S +3 +200 90.00% 38.04%
16NS 4 N +1 +450 55.00% 39.25%
8 Tadeusz Starenga - Bogdan Wesołek 27EW 2 E +1 -110 50.00% 39.97%
28EW 1 W +1 -90 45.00% 40.28%
9 Jan Kasprzak - Maciej Kaszuba 25EW 3 N -3 -150 90.00% 43.21%
26EW 4 W = -620 100.00% 46.36%
10 Lucja Krawiecka - Jerzy Krawiecki 9EW 3 S -2 -100 85.00% 48.39%
10EW 4 N -1 -100 90.00% 50.48%
11 Jolanta Pawlicka - Andrzej Pawlicki 3NS 2 N +1 +140 40.00% 49.98%
4NS 4 W -1 +100 60.00% 50.43%
12 Piotr Ertel - Grzegorz Zawieja 7NS 3 W = -140 40.00% 49.98%
8NS 2 S -1 -50 15.00% 48.52%
13 Andrzej Zielony - Piotr Kaczmarek 5EW 3 N -1 -100 15.00% 47.18%
6EW 2 W +1 -110 65.00% 47.87%
14 Wanda Zwolińska - Ryszard Budnik 29EW 3 W -1 +100 50.00% 47.94%
30EW 4 S = +420 33.50% 47.43%
15 pauza - pauza 21NS średnia 50.00% 47.52%
22NS średnia 50.00% 47.60%
wynik 47.60%
miejsce 15
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 30-09-2018 14:02:33
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

UTW 29.09.2018

3: Teresa Kołodziejczyk - Roman Wikieł

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Stanisław Sagan - Witold Wintonowicz 3NS 4 N -2 -100 5.00% 5.00%
4NS 4xx W -1 +400 100.00% 52.50%
2 Edward Szuflak - Mieczyslaw Kandulski 15EW 3 E -1 +50 90.00% 65.00%
16EW 4 N = +420 90.00% 71.25%
3 Jan Kasprzak - Maciej Kaszuba 13EW 6 W +1 -1460 20.00% 61.00%
14EW 3 S -1 -50 55.50% 60.08%
4 Lucja Krawiecka - Jerzy Krawiecki 27EW 2 W -1 +50 0.00% 51.50%
28EW 1 W = -70 20.00% 47.56%
5 Tadeusz Starenga - Bogdan Wesołek 21NS 5 N = +600 80.00% 51.17%
22NS 3 E -1 +100 100.00% 56.05%
6 Piotr Ertel - Grzegorz Zawieja 25NS 4 S = +130 50.00% 55.50%
26NS 2 W +1 -140 35.00% 53.79%
7 Andrzej Zielony - Piotr Kaczmarek 23EW 3 S -1 -100 70.00% 55.04%
24EW 3 N -1 -50 80.00% 56.82%
8 Miroslawa Cacak - Stanislaw Jargan 17EW 1 N = +80 45.00% 56.03%
18EW 4x E -2 +300 0.00% 52.53%
9 pauza - pauza 9NS średnia 50.00% 52.38%
10NS średnia 50.00% 52.25%
10 Maria Bukry - Waleria Maruszko 19EW 3 S +1 +430 20.00% 50.55%
20EW 2 E -1 +100 39.00% 49.98%
11 Barbara Śpiewek - Bożena Knapik 7NS 3 W = -140 40.00% 49.50%
8NS 3 W -2 +100 75.00% 50.66%
12 Antoni Cygan - kazimierz Wolek 11NS 2 W -1 +50 30.00% 49.76%
12NS 4 S = +620 50.00% 49.77%
13 Kazimierz Ignaczak - Wieslaw Dobosz 29EW 4 W -2 +200 25.00% 48.78%
30EW 3 S +1 +430 0.50% 46.92%
14 Janusz Skwarczyński - Mariusz Gawrych 1NS 3 N +1 +430 55.00% 47.22%
2NS 1 E +1 -120 40.00% 46.96%
15 Stanisław Czarnecki - Janusz Kruszewicz 5EW 4 E +1 -450 55.00% 47.24%
6EW 2 S = +110 5.00% 45.83%
wynik 45.83%
miejsce 18
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 30-09-2018 14:02:33
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

UTW 29.09.2018

4: Stanisław Sagan - Witold Wintonowicz

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Teresa Kołodziejczyk - Roman Wikieł 3EW 4 N -2 -100 95.00% 95.00%
4EW 4xx W -1 +400 0.00% 47.50%
2 pauza - pauza 25NS średnia 50.00% 48.33%
26NS średnia 50.00% 48.75%
3 Maria Bukry - Waleria Maruszko 5EW 4 W +2 -480 85.00% 56.00%
6EW 2 W = -90 20.00% 50.00%
4 Barbara Śpiewek - Bożena Knapik 23NS 3 S = +140 55.00% 50.71%
24NS 2 W -1 +50 45.00% 50.00%
5 Antoni Cygan - kazimierz Wolek 27NS 1 S -2 -100 65.00% 51.67%
28NS 1 W -1 +50 95.00% 56.00%
6 Miroslawa Cacak - Stanislaw Jargan 15EW 1 S +2 +140 55.00% 55.91%
16EW 4 N +1 +450 45.00% 55.00%
7 Jolanta Pawlicka - Andrzej Pawlicki 17NS 2 S -1 -50 30.00% 53.08%
18NS 3 E = -400 30.00% 51.43%
8 Stanisław Czarnecki - Janusz Kruszewicz 21EW 3 S +2 +150 45.00% 51.00%
22EW 4x N -3 -500 40.00% 50.31%
9 Janusz Skwarczyński - Mariusz Gawrych 19NS 3 S = +140 50.00% 50.29%
20NS sędzia 60.00% 50.83%
10 Anna Marzec - Włodzimierz Michalski 1EW 4 N = +420 80.00% 52.37%
2EW 3 E -1 +50 20.00% 50.75%
11 Jan Kasprzak - Maciej Kaszuba 29EW 3 W -1 +100 50.00% 50.71%
30EW 4 S -1 -50 83.00% 52.18%
12 Lucja Krawiecka - Jerzy Krawiecki 13EW 4 W +3 -710 0.00% 49.91%
14EW 3 N = +140 11.50% 48.31%
13 Waldemar Czajkowski - Jerzy Sadowski 7NS 3 W = -140 40.00% 47.98%
8NS 2 S -1 -50 15.00% 46.71%
14 Piotr Ertel - Grzegorz Zawieja 11NS 3 E -2 +100 75.00% 47.76%
12NS 4 S = +620 50.00% 47.84%
15 Andrzej Zielony - Piotr Kaczmarek 9EW 3 S = +400 20.00% 46.88%
10EW 3 N = +140 65.00% 47.48%
wynik 47.48%
miejsce 16
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 30-09-2018 14:02:33
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

UTW 29.09.2018

5: Krystyna Eldar - Barbara Bryła

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Tadeusz Starenga - Bogdan Wesołek 5NS 3 W +3 -170 60.00% 60.00%
6NS 3 S -2 -100 65.00% 62.50%
2 Stanisław Czarnecki - Janusz Kruszewicz 9EW 3 N -2 -100 85.00% 70.00%
10EW 3 N +1 +170 50.00% 65.00%
3 Barbara Ertel - Tadeusz Rudziński 7NS 3 E = -140 40.00% 60.00%
8NS 3 E -1 +50 45.00% 57.50%
4 Kazimierz Ignaczak - Wieslaw Dobosz 19EW 2 S +1 +150 40.00% 55.00%
20EW 4 S -1 -100 94.00% 59.88%
5 Jan Kasprzak - Maciej Kaszuba 17EW 2 E = -90 80.00% 62.11%
18EW 3 S -4 -400 70.00% 62.90%
6 Lucja Krawiecka - Jerzy Krawiecki 1EW 2 S +2 +180 100.00% 66.27%
2EW 3 E -1 +50 20.00% 62.42%
7 Anna Marzec - Włodzimierz Michalski 25NS 2 N +1 +150 70.00% 63.00%
26NS 4 W -1 +100 80.00% 64.21%
8 Piotr Ertel - Grzegorz Zawieja 29NS 1 E +3 -180 0.00% 59.93%
30NS sędzia 60.00% 59.94%
9 Andrzej Zielony - Piotr Kaczmarek 27EW 1 W +1 -120 70.00% 60.53%
28EW 1 W = -90 45.00% 59.67%
10 Jolanta Pawlicka - Andrzej Pawlicki 21EW 5 S = +600 20.00% 57.58%
22EW 4 W = -620 70.00% 58.20%
11 pauza - pauza 13NS średnia 50.00% 57.81%
14NS średnia 50.00% 57.45%
12 Maria Bukry - Waleria Maruszko 23EW 2 N +1 +140 45.00% 56.91%
24EW 2 W -1 +50 55.00% 56.83%
13 Barbara Śpiewek - Bożena Knapik 11NS 3 W -2 +100 75.00% 57.56%
12NS 4 S = +620 50.00% 57.27%
14 Antoni Cygan - kazimierz Wolek 15NS 4 S = +620 100.00% 58.85%
16NS 4 N +1 +450 55.00% 58.71%
15 Janusz Skwarczyński - Mariusz Gawrych 3EW 3 W -3 +300 20.00% 57.38%
4EW 4 W -2 +200 10.00% 55.80%
wynik 55.80%
miejsce 5
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 30-09-2018 14:02:33
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

UTW 29.09.2018

6: Tadeusz Starenga - Bogdan Wesołek

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Krystyna Eldar - Barbara Bryła 5EW 3 W +3 -170 40.00% 40.00%
6EW 3 S -2 -100 35.00% 37.50%
2 Artur Eldar - Tadeusz Bryła 7NS 2 S -3 -300 0.00% 25.00%
8NS 3x E -2 +300 100.00% 43.75%
3 Stanisław Czarnecki - Janusz Kruszewicz 11EW 3 W -2 +100 25.00% 40.00%
12EW 4 N = +620 50.00% 41.67%
4 Waldemar Czajkowski - Jerzy Sadowski 9NS 3 S = +400 80.00% 47.14%
10NS 3 N -4 -400 0.00% 41.25%
5 Teresa Kołodziejczyk - Roman Wikieł 21EW 5 N = +600 20.00% 38.89%
22EW 3 E -1 +100 0.00% 35.00%
6 Jan Kasprzak - Maciej Kaszuba 19EW 3 S +3 +490 5.00% 32.27%
20EW 1 E -1 +100 39.00% 32.83%
7 Lucja Krawiecka - Jerzy Krawiecki 3EW 4 N = +420 5.00% 30.69%
4EW 4 W = -620 95.00% 35.29%
8 Jozef Bogdan - Jan Tchorzewski 27NS 2 E +1 -110 50.00% 36.27%
28NS 1 W +1 -90 55.00% 37.44%
9 Piotr Ertel - Grzegorz Zawieja 1NS 3 S +1 +430 55.00% 38.47%
2NS 1 E +1 -120 40.00% 38.56%
10 Andrzej Zielony - Piotr Kaczmarek 29EW 2 E -1 +100 50.00% 39.16%
30EW 4 S -1 -50 83.00% 41.35%
11 Barbara Ertel - Tadeusz Rudziński 23NS 2 E +1 -150 20.00% 40.33%
24NS 2 N = +110 90.00% 42.59%
12 pauza - pauza 15NS średnia 50.00% 42.91%
16NS średnia 50.00% 43.21%
13 Maria Bukry - Waleria Maruszko 25EW 2 S -2 -100 75.00% 44.48%
26EW 1 W +2 -140 65.00% 45.27%
14 Barbara Śpiewek - Bożena Knapik 13NS 6 W +1 -1460 80.00% 46.56%
14NS 5x S -1 -100 17.00% 45.50%
15 Antoni Cygan - kazimierz Wolek 17NS 2 N +1 +140 95.00% 47.21%
18NS 4 S -2 -200 60.00% 47.63%
wynik 47.63%
miejsce 14
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 30-09-2018 14:02:33
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

UTW 29.09.2018

7: Stanisław Czarnecki - Janusz Kruszewicz

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Janusz Skwarczyński - Mariusz Gawrych 7NS 3 S = +140 100.00% 100.00%
8NS 3 W -1 +50 45.00% 72.50%
2 Krystyna Eldar - Barbara Bryła 9NS 3 N -2 -100 15.00% 53.33%
10NS 3 N +1 +170 50.00% 52.50%
3 Tadeusz Starenga - Bogdan Wesołek 11NS 3 W -2 +100 75.00% 57.00%
12NS 4 N = +620 50.00% 55.83%
4 Artur Eldar - Tadeusz Bryła 13NS 7 E = -2220 15.00% 50.00%
14NS 3 E -1 +50 61.00% 51.38%
5 Anna Marzec - Włodzimierz Michalski 15NS 2 S +1 +140 45.00% 50.67%
16NS 4 N +1 +450 55.00% 51.10%
6 Jozef Bogdan - Jan Tchorzewski 17NS 3 N = +110 75.00% 53.27%
18NS 3x E -1 +100 90.00% 56.33%
7 Miroslawa Cacak - Stanislaw Jargan 19NS 3 S -1 -50 30.00% 54.31%
20NS 2 E -1 +100 61.00% 54.79%
8 Stanisław Sagan - Witold Wintonowicz 21NS 3 S +2 +150 55.00% 54.80%
22NS 4x N -3 -500 60.00% 55.12%
9 Jolanta Pawlicka - Andrzej Pawlicki 23NS 2 N +2 +180 75.00% 56.29%
24NS 2 S = +120 100.00% 58.72%
10 Barbara Ertel - Tadeusz Rudziński 25NS 3 N = +400 100.00% 60.89%
26NS 4 W -1 +100 80.00% 61.85%
11 Waldemar Czajkowski - Jerzy Sadowski 27NS 1 W +1 -120 30.00% 60.33%
28NS 1 W = -90 55.00% 60.09%
12 Edward Szuflak - Mieczyslaw Kandulski 29NS 1 W +1 -110 30.00% 58.78%
30NS 4 S -1 -50 17.00% 57.04%
13 Wanda Zwolińska - Ryszard Budnik 1NS 3 S +2 +460 95.00% 58.56%
2NS 3 E -1 +50 80.00% 59.38%
14 Kazimierz Ignaczak - Wieslaw Dobosz 3NS 3 N = +140 40.00% 58.67%
4NS 4 W -1 +100 60.00% 58.71%
15 Teresa Kołodziejczyk - Roman Wikieł 5NS 4 E +1 -450 45.00% 58.24%
6NS 2 S = +110 95.00% 59.47%
wynik 59.47%
miejsce 3
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 30-09-2018 14:02:33
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

UTW 29.09.2018

8: Janusz Skwarczyński - Mariusz Gawrych

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Stanisław Czarnecki - Janusz Kruszewicz 7EW 3 S = +140 0.00% 0.00%
8EW 3 W -1 +50 55.00% 27.50%
2 Jolanta Pawlicka - Andrzej Pawlicki 5NS 3 N -1 -100 85.00% 46.67%
6NS 3 S -3 -150 0.00% 35.00%
3 Wanda Zwolińska - Ryszard Budnik 17EW 3 E -1 +50 60.00% 40.00%
18EW 1 E +2 -150 25.00% 37.50%
4 Jan Kasprzak - Maciej Kaszuba 15EW 1 S +1 +110 70.00% 42.14%
16EW 2 S = +110 100.00% 49.38%
5 Lucja Krawiecka - Jerzy Krawiecki 29EW 1 E +2 -150 85.00% 53.33%
30EW 4 S = +420 33.50% 51.35%
6 Artur Eldar - Tadeusz Bryła 23NS 3 S +1 +630 95.00% 55.32%
24NS 2 N = +90 70.00% 56.54%
7 Piotr Ertel - Grzegorz Zawieja 27NS 1x S -2 -300 0.00% 52.19%
28NS 1 W = -90 55.00% 52.39%
8 Andrzej Zielony - Piotr Kaczmarek 25EW 3 N -5 -250 100.00% 55.57%
26EW 4 W -1 +100 20.00% 53.34%
9 Stanisław Sagan - Witold Wintonowicz 19EW 3 S = +140 50.00% 53.15%
20EW sędzia 60.00% 53.53%
10 pauza - pauza 11NS średnia 50.00% 53.34%
12NS średnia 50.00% 53.17%
11 Maria Bukry - Waleria Maruszko 21EW 4 E -1 +50 75.00% 54.21%
22EW 4 W = -620 70.00% 54.93%
12 Barbara Śpiewek - Bożena Knapik 9NS 3 N = +400 80.00% 56.02%
10NS 3 S = +600 80.00% 57.02%
13 Antoni Cygan - kazimierz Wolek 13NS 7 W = -2210 45.00% 56.54%
14NS sędzia 35.00% 55.71%
14 Teresa Kołodziejczyk - Roman Wikieł 1EW 3 N +1 +430 45.00% 55.31%
2EW 1 E +1 -120 60.00% 55.48%
15 Krystyna Eldar - Barbara Bryła 3NS 3 W -3 +300 80.00% 56.33%
4NS 4 W -2 +200 90.00% 57.45%
wynik 57.45%
miejsce 4
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 30-09-2018 14:02:33
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

UTW 29.09.2018

9: Jan Kasprzak - Maciej Kaszuba

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Wanda Zwolińska - Ryszard Budnik 9NS 3 N -1 -50 45.00% 45.00%
10NS 3 S = +600 80.00% 62.50%
2 Kazimierz Ignaczak - Wieslaw Dobosz 11NS 3 W -2 +100 75.00% 66.67%
12NS 1 S +2 +150 10.00% 52.50%
3 Teresa Kołodziejczyk - Roman Wikieł 13NS 6 W +1 -1460 80.00% 58.00%
14NS 3 S -1 -50 44.50% 55.75%
4 Janusz Skwarczyński - Mariusz Gawrych 15NS 1 S +1 +110 30.00% 52.07%
16NS 2 S = +110 0.00% 45.56%
5 Krystyna Eldar - Barbara Bryła 17NS 2 E = -90 20.00% 42.72%
18NS 3 S -4 -400 30.00% 41.45%
6 Tadeusz Starenga - Bogdan Wesołek 19NS 3 S +3 +490 95.00% 46.32%
20NS 1 E -1 +100 61.00% 47.54%
7 Artur Eldar - Tadeusz Bryła 21NS 5 S = +600 80.00% 50.04%
22NS 3 W = -140 90.00% 52.89%
8 Anna Marzec - Włodzimierz Michalski 23NS 3 N -2 -200 5.00% 49.70%
24NS 3 S -2 -100 10.00% 47.22%
9 Jozef Bogdan - Jan Tchorzewski 25NS 3 N -3 -150 10.00% 45.03%
26NS 4 W = -620 0.00% 42.53%
10 Miroslawa Cacak - Stanislaw Jargan 27NS 1 S -1 -50 85.00% 44.76%
28NS 2 N -2 -200 0.00% 42.52%
11 Stanisław Sagan - Witold Wintonowicz 29NS 3 W -1 +100 50.00% 42.88%
30NS 4 S -1 -50 17.00% 41.70%
12 Jolanta Pawlicka - Andrzej Pawlicki 1NS 3 N = +400 10.00% 40.33%
2NS 2 W +2 -180 10.00% 39.06%
13 Barbara Ertel - Tadeusz Rudziński 3NS 2 N +1 +140 40.00% 39.10%
4NS 4 E -1 +100 60.00% 39.90%
14 Waldemar Czajkowski - Jerzy Sadowski 5NS 4 E +2 -480 15.00% 38.98%
6NS 2 S -2 -100 65.00% 39.91%
15 Edward Szuflak - Mieczyslaw Kandulski 7NS 1 W +1 -110 80.00% 41.29%
8NS 4 W -2 +100 75.00% 42.42%
wynik 42.42%
miejsce 19
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 30-09-2018 14:02:33
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

UTW 29.09.2018

10: Wanda Zwolińska - Ryszard Budnik

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Jan Kasprzak - Maciej Kaszuba 9EW 3 N -1 -50 55.00% 55.00%
10EW 3 S = +600 20.00% 37.50%
2 Lucja Krawiecka - Jerzy Krawiecki 23EW 1 S = +90 60.00% 45.00%
24EW 2 W -2 +100 20.00% 38.75%
3 Janusz Skwarczyński - Mariusz Gawrych 17NS 3 E -1 +50 40.00% 39.00%
18NS 1 E +2 -150 75.00% 45.00%
4 Piotr Ertel - Grzegorz Zawieja 21NS 4 E -1 +50 25.00% 42.14%
22NS 2 W +2 -170 75.00% 46.25%
5 Andrzej Zielony - Piotr Kaczmarek 19EW 3 S +3 +490 5.00% 41.67%
20EW 2 E -2 +200 0.50% 37.55%
6 Anna Marzec - Włodzimierz Michalski 13EW 6 W +1 -1460 20.00% 35.95%
14EW 4 N = +420 0.50% 33.00%
7 pauza - pauza 5NS średnia 50.00% 34.31%
6NS średnia 50.00% 35.43%
8 Maria Bukry - Waleria Maruszko 15EW 1 S = +80 80.00% 38.40%
16EW 4 N +1 +450 45.00% 38.81%
9 Barbara Śpiewek - Bożena Knapik 3NS 4 N -2 -100 5.00% 36.82%
4NS 4 W -1 +100 60.00% 38.11%
10 Antoni Cygan - kazimierz Wolek 7NS 1 W +2 -140 40.00% 38.21%
8NS 2 W = -110 0.00% 36.30%
11 Edward Szuflak - Mieczyslaw Kandulski 25EW 1 N +2 +150 30.00% 36.00%
26EW 2 W +1 -140 65.00% 37.32%
12 Kazimierz Ignaczak - Wieslaw Dobosz 27NS 1 W +1 -120 30.00% 37.00%
28NS 1 W +1 -120 20.00% 36.29%
13 Stanisław Czarnecki - Janusz Kruszewicz 1EW 3 S +2 +460 5.00% 35.04%
2EW 3 E -1 +50 20.00% 34.46%
14 Jozef Bogdan - Jan Tchorzewski 29NS 3 W -1 +100 50.00% 35.04%
30NS 4 S = +420 66.50% 36.16%
15 Barbara Ertel - Tadeusz Rudziński 11EW 3 E -2 +100 25.00% 35.78%
12EW 3 S +1 +630 5.00% 34.75%
wynik 34.75%
miejsce 23
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 30-09-2018 14:02:33
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

UTW 29.09.2018

11: Andrzej Zielony - Piotr Kaczmarek

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Jolanta Pawlicka - Andrzej Pawlicki 11NS 3 W -2 +100 75.00% 75.00%
12NS 4 S = +620 50.00% 62.50%
2 Barbara Ertel - Tadeusz Rudziński 13NS 7 W = -2220 15.00% 46.67%
14NS 4 N -2 -100 17.00% 39.25%
3 Waldemar Czajkowski - Jerzy Sadowski 15NS 2 S +2 +170 70.00% 45.40%
16NS 4 N +1 +450 55.00% 47.00%
4 Edward Szuflak - Mieczyslaw Kandulski 17NS 3x W = -530 0.00% 40.29%
18NS 2 W +1 -150 75.00% 44.62%
5 Wanda Zwolińska - Ryszard Budnik 19NS 3 S +3 +490 95.00% 50.22%
20NS 2 E -2 +200 99.50% 55.15%
6 Kazimierz Ignaczak - Wieslaw Dobosz 21NS 5x S = +750 100.00% 59.23%
22NS 4 W +1 -650 0.00% 54.29%
7 Teresa Kołodziejczyk - Roman Wikieł 23NS 3 S -1 -100 30.00% 52.42%
24NS 3 N -1 -50 20.00% 50.11%
8 Janusz Skwarczyński - Mariusz Gawrych 25NS 3 N -5 -250 0.00% 46.77%
26NS 4 W -1 +100 80.00% 48.84%
9 Krystyna Eldar - Barbara Bryła 27NS 1 W +1 -120 30.00% 47.74%
28NS 1 W = -90 55.00% 48.14%
10 Tadeusz Starenga - Bogdan Wesołek 29NS 2 E -1 +100 50.00% 48.24%
30NS 4 S -1 -50 17.00% 46.67%
11 Artur Eldar - Tadeusz Bryła 1NS 3 N +1 +430 55.00% 47.07%
2NS 3 E -1 +50 80.00% 48.57%
12 Anna Marzec - Włodzimierz Michalski 3NS 3 N +1 +170 70.00% 49.50%
4NS 3 W = -140 30.00% 48.69%
13 Jozef Bogdan - Jan Tchorzewski 5NS 3 N -1 -100 85.00% 50.14%
6NS 2 W +1 -110 35.00% 49.56%
14 Miroslawa Cacak - Stanislaw Jargan 7NS 2 N = +110 90.00% 51.06%
8NS 3 E -4 +200 90.00% 52.45%
15 Stanisław Sagan - Witold Wintonowicz 9NS 3 S = +400 80.00% 53.40%
10NS 3 N = +140 35.00% 52.78%
wynik 52.78%
miejsce 11
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 30-09-2018 14:02:33
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

UTW 29.09.2018

12: Jolanta Pawlicka - Andrzej Pawlicki

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Andrzej Zielony - Piotr Kaczmarek 11EW 3 W -2 +100 25.00% 25.00%
12EW 4 S = +620 50.00% 37.50%
2 Janusz Skwarczyński - Mariusz Gawrych 5EW 3 N -1 -100 15.00% 30.00%
6EW 3 S -3 -150 100.00% 47.50%
3 pauza - pauza 27NS średnia 50.00% 48.00%
28NS średnia 50.00% 48.33%
4 Maria Bukry - Waleria Maruszko 7EW 1 W +2 -140 60.00% 50.00%
8EW 3 E -1 +50 55.00% 50.62%
5 Barbara Śpiewek - Bożena Knapik 25NS 5 N -2 -100 25.00% 47.78%
26NS 2 W +1 -140 35.00% 46.50%
6 Antoni Cygan - kazimierz Wolek 29NS 3 E -2 +200 75.00% 49.09%
30NS 4 S -1 -50 17.00% 46.42%
7 Stanisław Sagan - Witold Wintonowicz 17EW 2 S -1 -50 70.00% 48.23%
18EW 3 E = -400 70.00% 49.79%
8 Barbara Ertel - Tadeusz Rudziński 19NS 4 N -1 -50 30.00% 48.47%
20NS 1 W = -80 33.50% 47.53%
9 Stanisław Czarnecki - Janusz Kruszewicz 23EW 2 N +2 +180 25.00% 46.21%
24EW 2 S = +120 0.00% 43.64%
10 Krystyna Eldar - Barbara Bryła 21NS 5 S = +600 80.00% 45.55%
22NS 4 W = -620 30.00% 44.77%
11 Jozef Bogdan - Jan Tchorzewski 3EW 2 N +1 +140 60.00% 45.50%
4EW 4 W -1 +100 40.00% 45.25%
12 Jan Kasprzak - Maciej Kaszuba 1EW 3 N = +400 90.00% 47.20%
2EW 2 W +2 -180 90.00% 48.98%
13 Lucja Krawiecka - Jerzy Krawiecki 15EW 2 S +2 +170 30.00% 48.22%
16EW 4 N +1 +450 45.00% 48.10%
14 Edward Szuflak - Mieczyslaw Kandulski 9NS 3 N -1 -50 45.00% 47.98%
10NS 3 W -4 +400 60.00% 48.41%
15 Piotr Ertel - Grzegorz Zawieja 13NS 7 W = -2220 15.00% 47.26%
14NS 3 W -1 +50 61.00% 47.72%
wynik 47.72%
miejsce 13
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 30-09-2018 14:02:33
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

UTW 29.09.2018

13: Waldemar Czajkowski - Jerzy Sadowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Kazimierz Ignaczak - Wieslaw Dobosz 13NS 7 W = -2210 45.00% 45.00%
14NS 4x N -1 -100 17.00% 31.00%
2 Piotr Ertel - Grzegorz Zawieja 17NS 2 N +1 +140 95.00% 52.33%
18NS 3 W +1 -430 0.00% 39.25%
3 Andrzej Zielony - Piotr Kaczmarek 15EW 2 S +2 +170 30.00% 37.40%
16EW 4 N +1 +450 45.00% 38.67%
4 Tadeusz Starenga - Bogdan Wesołek 9EW 3 S = +400 20.00% 36.00%
10EW 3 N -4 -400 100.00% 44.00%
5 pauza - pauza 1NS średnia 50.00% 44.67%
2NS średnia 50.00% 45.20%
6 Maria Bukry - Waleria Maruszko 11EW 2 W = -110 90.00% 49.27%
12EW 4 S = +620 50.00% 49.33%
7 Barbara Śpiewek - Bożena Knapik 29NS 3 E -3 +300 95.00% 52.85%
30NS 4 S = +420 66.50% 53.82%
8 Antoni Cygan - kazimierz Wolek 3NS 4 N = +420 95.00% 56.57%
4NS 4 W -1 +100 60.00% 56.78%
9 Barbara Ertel - Tadeusz Rudziński 21EW 3 E = -140 90.00% 58.74%
22EW 4 W = -620 70.00% 59.36%
10 Edward Szuflak - Mieczyslaw Kandulski 23NS 3 N +1 +630 95.00% 61.24%
24NS 2 W = -110 0.00% 58.17%
11 Stanisław Czarnecki - Janusz Kruszewicz 27EW 1 W +1 -120 70.00% 58.74%
28EW 1 W = -90 45.00% 58.11%
12 Artur Eldar - Tadeusz Bryła 25NS 2 E -3 +300 90.00% 59.50%
26NS 4 E -1 +100 80.00% 60.35%
13 Stanisław Sagan - Witold Wintonowicz 7EW 3 W = -140 60.00% 60.34%
8EW 2 S -1 -50 85.00% 61.29%
14 Jan Kasprzak - Maciej Kaszuba 5EW 4 E +2 -480 85.00% 62.17%
6EW 2 S -2 -100 35.00% 61.20%
15 Lucja Krawiecka - Jerzy Krawiecki 19EW 3 S -2 -100 90.00% 62.19%
20EW 2 E -1 +100 39.00% 61.42%
wynik 61.42%
miejsce 2
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 30-09-2018 14:02:33
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

UTW 29.09.2018

14: Kazimierz Ignaczak - Wieslaw Dobosz

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Waldemar Czajkowski - Jerzy Sadowski 13EW 7 W = -2210 55.00% 55.00%
14EW 4x N -1 -100 83.00% 69.00%
2 Jan Kasprzak - Maciej Kaszuba 11EW 3 W -2 +100 25.00% 54.33%
12EW 1 S +2 +150 90.00% 63.25%
3 Lucja Krawiecka - Jerzy Krawiecki 25EW 3 N -1 -50 60.00% 62.60%
26EW 4 W -1 +100 20.00% 55.50%
4 Krystyna Eldar - Barbara Bryła 19NS 2 S +1 +150 60.00% 56.14%
20NS 4 S -1 -100 6.00% 49.88%
5 Piotr Ertel - Grzegorz Zawieja 23NS 1 N +3 +180 75.00% 52.67%
24NS 2 W -1 +50 45.00% 51.90%
6 Andrzej Zielony - Piotr Kaczmarek 21EW 5x S = +750 0.00% 47.18%
22EW 4 W +1 -650 100.00% 51.58%
7 Jozef Bogdan - Jan Tchorzewski 15EW 2 S +3 +200 10.00% 48.38%
16EW 4 N +1 +450 45.00% 48.14%
8 pauza - pauza 7NS średnia 50.00% 48.27%
8NS średnia 50.00% 48.38%
9 Maria Bukry - Waleria Maruszko 17EW 1 N = +80 45.00% 48.18%
18EW 3 W = -400 70.00% 49.39%
10 Barbara Śpiewek - Bożena Knapik 5NS 5 E +1 -480 15.00% 47.58%
6NS 3 W = -110 35.00% 46.95%
11 Antoni Cygan - kazimierz Wolek 9NS 3 N +1 +430 100.00% 49.48%
10NS 3 S +2 +660 100.00% 51.77%
12 Wanda Zwolińska - Ryszard Budnik 27EW 1 W +1 -120 70.00% 52.57%
28EW 1 W +1 -120 80.00% 53.71%
13 Teresa Kołodziejczyk - Roman Wikieł 29NS 4 W -2 +200 75.00% 54.56%
30NS 3 S +1 +430 99.50% 56.29%
14 Stanisław Czarnecki - Janusz Kruszewicz 3EW 3 N = +140 60.00% 56.43%
4EW 4 W -1 +100 40.00% 55.84%
15 Miroslawa Cacak - Stanislaw Jargan 1NS 3 S +1 +430 55.00% 55.81%
2NS 1 E +1 -120 40.00% 55.28%
wynik 55.28%
miejsce 6
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 30-09-2018 14:02:33
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

UTW 29.09.2018

15: Barbara Ertel - Tadeusz Rudziński

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Piotr Ertel - Grzegorz Zawieja 15NS 1 S +3 +170 70.00% 70.00%
16NS 4 N +2 +480 100.00% 85.00%
2 Andrzej Zielony - Piotr Kaczmarek 13EW 7 W = -2220 85.00% 85.00%
14EW 4 N -2 -100 83.00% 84.50%
3 Krystyna Eldar - Barbara Bryła 7EW 3 E = -140 60.00% 79.60%
8EW 3 E -1 +50 55.00% 75.50%
4 pauza - pauza 29NS średnia 50.00% 71.86%
30NS średnia 50.00% 69.12%
5 Maria Bukry - Waleria Maruszko 9EW 3 S -4 -200 100.00% 72.56%
10EW 2 N = +110 80.00% 73.30%
6 Barbara Śpiewek - Bożena Knapik 27NS 1 S -1 -50 85.00% 74.36%
28NS 1 W -1 +50 95.00% 76.08%
7 Antoni Cygan - kazimierz Wolek 1NS 3 S +1 +430 55.00% 74.46%
2NS 3 E -1 +50 80.00% 74.86%
8 Jolanta Pawlicka - Andrzej Pawlicki 19EW 4 N -1 -50 70.00% 74.53%
20EW 1 W = -80 66.50% 74.03%
9 Waldemar Czajkowski - Jerzy Sadowski 21NS 3 E = -140 10.00% 70.26%
22NS 4 W = -620 30.00% 68.03%
10 Stanisław Czarnecki - Janusz Kruszewicz 25EW 3 N = +400 0.00% 64.45%
26EW 4 W -1 +100 20.00% 62.23%
11 Tadeusz Starenga - Bogdan Wesołek 23EW 2 E +1 -150 80.00% 63.07%
24EW 2 N = +110 10.00% 60.66%
12 Miroslawa Cacak - Stanislaw Jargan 5EW 4 W +2 -480 85.00% 61.72%
6EW 2 E +2 -130 90.00% 62.90%
13 Jan Kasprzak - Maciej Kaszuba 3EW 2 N +1 +140 60.00% 62.78%
4EW 4 E -1 +100 40.00% 61.90%
14 Lucja Krawiecka - Jerzy Krawiecki 17EW 2 N +1 +110 25.00% 60.54%
18EW 3 S -4 -400 70.00% 60.88%
15 Wanda Zwolińska - Ryszard Budnik 11NS 3 E -2 +100 75.00% 61.36%
12NS 3 S +1 +630 95.00% 62.48%
wynik 62.48%
miejsce 1
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 30-09-2018 14:02:33
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

UTW 29.09.2018

16: Piotr Ertel - Grzegorz Zawieja

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Barbara Ertel - Tadeusz Rudziński 15EW 1 S +3 +170 30.00% 30.00%
16EW 4 N +2 +480 0.00% 15.00%
2 Waldemar Czajkowski - Jerzy Sadowski 17EW 2 N +1 +140 5.00% 11.67%
18EW 3 W +1 -430 100.00% 33.75%
3 Edward Szuflak - Mieczyslaw Kandulski 19EW 3 S = +400 30.00% 33.00%
20EW 4 N -1 -100 94.00% 43.17%
4 Wanda Zwolińska - Ryszard Budnik 21EW 4 E -1 +50 75.00% 47.71%
22EW 2 W +2 -170 25.00% 44.88%
5 Kazimierz Ignaczak - Wieslaw Dobosz 23EW 1 N +3 +180 25.00% 42.67%
24EW 2 W -1 +50 55.00% 43.90%
6 Teresa Kołodziejczyk - Roman Wikieł 25EW 4 S = +130 50.00% 44.45%
26EW 2 W +1 -140 65.00% 46.17%
7 Janusz Skwarczyński - Mariusz Gawrych 27EW 1x S -2 -300 100.00% 50.31%
28EW 1 W = -90 45.00% 49.93%
8 Krystyna Eldar - Barbara Bryła 29EW 1 E +3 -180 100.00% 53.27%
30EW sędzia 60.00% 53.69%
9 Tadeusz Starenga - Bogdan Wesołek 1EW 3 S +1 +430 45.00% 53.18%
2EW 1 E +1 -120 60.00% 53.56%
10 Artur Eldar - Tadeusz Bryła 3EW 2 N +1 +140 60.00% 53.89%
4EW 4 W = -620 95.00% 55.95%
11 Anna Marzec - Włodzimierz Michalski 5EW 4 S +2 +680 0.00% 53.29%
6EW 3 W = -110 65.00% 53.82%
12 Jozef Bogdan - Jan Tchorzewski 7EW 3 W = -140 60.00% 54.09%
8EW 2 S -1 -50 85.00% 55.38%
13 Miroslawa Cacak - Stanislaw Jargan 9EW 2 N -1 -50 55.00% 55.36%
10EW 3 S = +600 20.00% 54.00%
14 Stanisław Sagan - Witold Wintonowicz 11EW 3 E -2 +100 25.00% 52.93%
12EW 4 S = +620 50.00% 52.82%
15 Jolanta Pawlicka - Andrzej Pawlicki 13EW 7 W = -2220 85.00% 53.93%
14EW 3 W -1 +50 39.00% 53.43%
wynik 53.43%
miejsce 9
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 30-09-2018 14:02:33
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

UTW 29.09.2018

17: Anna Marzec - Włodzimierz Michalski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Barbara Śpiewek - Bożena Knapik 17NS 2 W = -110 10.00% 10.00%
18NS 3 W = -400 30.00% 20.00%
2 Antoni Cygan - kazimierz Wolek 21NS 3 S +2 +150 55.00% 31.67%
22NS 3 W +1 -170 75.00% 42.50%
3 Artur Eldar - Tadeusz Bryła 9EW 3 N -1 -50 55.00% 45.00%
10EW 2 S +1 +140 65.00% 48.33%
4 Jozef Bogdan - Jan Tchorzewski 11NS 3 E -1 +50 30.00% 45.71%
12NS 3 N +1 +630 95.00% 51.88%
5 Stanisław Czarnecki - Janusz Kruszewicz 15EW 2 S +1 +140 55.00% 52.22%
16EW 4 N +1 +450 45.00% 51.50%
6 Wanda Zwolińska - Ryszard Budnik 13NS 6 W +1 -1460 80.00% 54.09%
14NS 4 N = +420 99.50% 57.88%
7 Krystyna Eldar - Barbara Bryła 25EW 2 N +1 +150 30.00% 55.73%
26EW 4 W -1 +100 20.00% 53.18%
8 Jan Kasprzak - Maciej Kaszuba 23EW 3 N -2 -200 95.00% 55.97%
24EW 3 S -2 -100 90.00% 58.09%
9 Lucja Krawiecka - Jerzy Krawiecki 7EW 3 W = -140 60.00% 58.21%
8EW 3 W -1 +50 55.00% 58.03%
10 Stanisław Sagan - Witold Wintonowicz 1NS 4 N = +420 20.00% 56.03%
2NS 3 E -1 +50 80.00% 57.23%
11 Piotr Ertel - Grzegorz Zawieja 5NS 4 S +2 +680 100.00% 59.26%
6NS 3 W = -110 35.00% 58.16%
12 Andrzej Zielony - Piotr Kaczmarek 3EW 3 N +1 +170 30.00% 56.93%
4EW 3 W = -140 70.00% 57.48%
13 Edward Szuflak - Mieczyslaw Kandulski 27EW 1 N -2 -100 35.00% 56.58%
28EW 1 W +1 -120 80.00% 57.48%
14 pauza - pauza 19NS średnia 50.00% 57.20%
20NS średnia 50.00% 56.95%
15 Maria Bukry - Waleria Maruszko 29EW 5 W -3 +300 5.00% 55.16%
30EW 4 S = +420 33.50% 54.43%
wynik 54.43%
miejsce 7
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 30-09-2018 14:02:33
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

UTW 29.09.2018

18: Barbara Śpiewek - Bożena Knapik

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Anna Marzec - Włodzimierz Michalski 17EW 2 W = -110 90.00% 90.00%
18EW 3 W = -400 70.00% 80.00%
2 Jozef Bogdan - Jan Tchorzewski 19EW 3 S -3 -150 100.00% 86.67%
20EW 1 E = -90 77.50% 84.38%
3 Miroslawa Cacak - Stanislaw Jargan 21EW 4 E -2 +100 60.00% 79.50%
22EW 4 W = -620 70.00% 77.92%
4 Stanisław Sagan - Witold Wintonowicz 23EW 3 S = +140 45.00% 73.21%
24EW 2 W -1 +50 55.00% 70.94%
5 Jolanta Pawlicka - Andrzej Pawlicki 25EW 5 N -2 -100 75.00% 71.39%
26EW 2 W +1 -140 65.00% 70.75%
6 Barbara Ertel - Tadeusz Rudziński 27EW 1 S -1 -50 15.00% 65.68%
28EW 1 W -1 +50 5.00% 60.62%
7 Waldemar Czajkowski - Jerzy Sadowski 29EW 3 E -3 +300 5.00% 56.35%
30EW 4 S = +420 33.50% 54.71%
8 Edward Szuflak - Mieczyslaw Kandulski 1EW 3 N +2 +460 5.00% 51.40%
2EW 2 E +1 -150 80.00% 53.19%
9 Wanda Zwolińska - Ryszard Budnik 3EW 4 N -2 -100 95.00% 55.65%
4EW 4 W -1 +100 40.00% 54.78%
10 Kazimierz Ignaczak - Wieslaw Dobosz 5EW 5 E +1 -480 85.00% 56.37%
6EW 3 W = -110 65.00% 56.80%
11 Teresa Kołodziejczyk - Roman Wikieł 7EW 3 W = -140 60.00% 56.95%
8EW 3 W -2 +100 25.00% 55.50%
12 Janusz Skwarczyński - Mariusz Gawrych 9EW 3 N = +400 20.00% 53.96%
10EW 3 S = +600 20.00% 52.54%
13 Krystyna Eldar - Barbara Bryła 11EW 3 W -2 +100 25.00% 51.44%
12EW 4 S = +620 50.00% 51.38%
14 Tadeusz Starenga - Bogdan Wesołek 13EW 6 W +1 -1460 20.00% 50.22%
14EW 5x S -1 -100 83.00% 51.39%
15 Artur Eldar - Tadeusz Bryła 15EW 3 N -2 -200 100.00% 53.07%
16EW 4 S +1 +450 45.00% 52.80%
wynik 52.80%
miejsce 10
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 30-09-2018 14:02:33
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

UTW 29.09.2018

19: Artur Eldar - Tadeusz Bryła

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Antoni Cygan - kazimierz Wolek 19NS 3 N -1 -50 30.00% 30.00%
20NS 1 S +3 +170 88.50% 59.25%
2 Tadeusz Starenga - Bogdan Wesołek 7EW 2 S -3 -300 100.00% 72.83%
8EW 3x E -2 +300 0.00% 54.62%
3 Anna Marzec - Włodzimierz Michalski 9NS 3 N -1 -50 45.00% 52.70%
10NS 2 S +1 +140 35.00% 49.75%
4 Stanisław Czarnecki - Janusz Kruszewicz 13EW 7 E = -2220 85.00% 54.79%
14EW 3 E -1 +50 39.00% 52.81%
5 Edward Szuflak - Mieczyslaw Kandulski 11NS 3 E = -400 0.00% 46.94%
12NS 4 N = +620 50.00% 47.25%
6 Janusz Skwarczyński - Mariusz Gawrych 23EW 3 S +1 +630 5.00% 43.41%
24EW 2 N = +90 30.00% 42.29%
7 Jan Kasprzak - Maciej Kaszuba 21EW 5 S = +600 20.00% 40.58%
22EW 3 W = -140 10.00% 38.39%
8 Lucja Krawiecka - Jerzy Krawiecki 5EW 4 E +1 -450 55.00% 39.50%
6EW 2 W +1 -110 65.00% 41.09%
9 Miroslawa Cacak - Stanislaw Jargan 29NS 1 E +2 -150 15.00% 39.56%
30NS 4 S = +420 66.50% 41.06%
10 Piotr Ertel - Grzegorz Zawieja 3NS 2 N +1 +140 40.00% 41.00%
4NS 4 W = -620 5.00% 39.20%
11 Andrzej Zielony - Piotr Kaczmarek 1EW 3 N +1 +430 45.00% 39.48%
2EW 3 E -1 +50 20.00% 38.59%
12 Waldemar Czajkowski - Jerzy Sadowski 25EW 2 E -3 +300 10.00% 37.35%
26EW 4 E -1 +100 20.00% 36.62%
13 pauza - pauza 17NS średnia 50.00% 37.16%
18NS średnia 50.00% 37.65%
14 Maria Bukry - Waleria Maruszko 27EW 1 W +2 -150 90.00% 39.59%
28EW 1 W +1 -120 80.00% 41.04%
15 Barbara Śpiewek - Bożena Knapik 15NS 3 N -2 -200 0.00% 39.62%
16NS 4 S +1 +450 55.00% 40.13%
wynik 40.13%
miejsce 20
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 30-09-2018 14:02:33
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

UTW 29.09.2018

20: Antoni Cygan - kazimierz Wolek

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Artur Eldar - Tadeusz Bryła 19EW 3 N -1 -50 70.00% 70.00%
20EW 1 S +3 +170 11.50% 40.75%
2 Anna Marzec - Włodzimierz Michalski 21EW 3 S +2 +150 45.00% 42.17%
22EW 3 W +1 -170 25.00% 37.88%
3 Jozef Bogdan - Jan Tchorzewski 23EW 2 N -2 -200 95.00% 49.30%
24EW 2 W -1 +50 55.00% 50.25%
4 Miroslawa Cacak - Stanislaw Jargan 25EW 2 N +1 +150 30.00% 47.36%
26EW 3 W +1 -170 90.00% 52.69%
5 Stanisław Sagan - Witold Wintonowicz 27EW 1 S -2 -100 35.00% 50.72%
28EW 1 W -1 +50 5.00% 46.15%
6 Jolanta Pawlicka - Andrzej Pawlicki 29EW 3 E -2 +200 25.00% 44.23%
30EW 4 S -1 -50 83.00% 47.46%
7 Barbara Ertel - Tadeusz Rudziński 1EW 3 S +1 +430 45.00% 47.27%
2EW 3 E -1 +50 20.00% 45.32%
8 Waldemar Czajkowski - Jerzy Sadowski 3EW 4 N = +420 5.00% 42.63%
4EW 4 W -1 +100 40.00% 42.47%
9 Edward Szuflak - Mieczyslaw Kandulski 5EW 4 E +1 -150 30.00% 41.74%
6EW 1 S +1 +110 5.00% 39.69%
10 Wanda Zwolińska - Ryszard Budnik 7EW 1 W +2 -140 60.00% 40.76%
8EW 2 W = -110 100.00% 43.73%
11 Kazimierz Ignaczak - Wieslaw Dobosz 9EW 3 N +1 +430 0.00% 41.64%
10EW 3 S +2 +660 0.00% 39.75%
12 Teresa Kołodziejczyk - Roman Wikieł 11EW 2 W -1 +50 70.00% 41.07%
12EW 4 S = +620 50.00% 41.44%
13 Janusz Skwarczyński - Mariusz Gawrych 13EW 7 W = -2210 55.00% 41.98%
14EW sędzia 35.00% 41.71%
14 Krystyna Eldar - Barbara Bryła 15EW 4 S = +620 0.00% 40.17%
16EW 4 N +1 +450 45.00% 40.34%
15 Tadeusz Starenga - Bogdan Wesołek 17EW 2 N +1 +140 5.00% 39.12%
18EW 4 S -2 -200 40.00% 39.15%
wynik 39.15%
miejsce 22
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 30-09-2018 14:02:33
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

UTW 29.09.2018

21: Lucja Krawiecka - Jerzy Krawiecki

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Edward Szuflak - Mieczyslaw Kandulski 21NS 5x S -2 -500 0.00% 0.00%
22NS 4 W = -620 30.00% 15.00%
2 Wanda Zwolińska - Ryszard Budnik 23NS 1 S = +90 40.00% 23.33%
24NS 2 W -2 +100 80.00% 37.50%
3 Kazimierz Ignaczak - Wieslaw Dobosz 25NS 3 N -1 -50 40.00% 38.00%
26NS 4 W -1 +100 80.00% 45.00%
4 Teresa Kołodziejczyk - Roman Wikieł 27NS 2 W -1 +50 100.00% 52.86%
28NS 1 W = -70 80.00% 56.25%
5 Janusz Skwarczyński - Mariusz Gawrych 29NS 1 E +2 -150 15.00% 51.67%
30NS 4 S = +420 66.50% 53.15%
6 Krystyna Eldar - Barbara Bryła 1NS 2 S +2 +180 0.00% 48.32%
2NS 3 E -1 +50 80.00% 50.96%
7 Tadeusz Starenga - Bogdan Wesołek 3NS 4 N = +420 95.00% 54.35%
4NS 4 W = -620 5.00% 50.82%
8 Artur Eldar - Tadeusz Bryła 5NS 4 E +1 -450 45.00% 50.43%
6NS 2 W +1 -110 35.00% 49.47%
9 Anna Marzec - Włodzimierz Michalski 7NS 3 W = -140 40.00% 48.91%
8NS 3 W -1 +50 45.00% 48.69%
10 Jozef Bogdan - Jan Tchorzewski 9NS 3 S -2 -100 15.00% 46.92%
10NS 4 N -1 -100 10.00% 45.08%
11 Miroslawa Cacak - Stanislaw Jargan 11NS 3 W -1 +50 30.00% 44.36%
12NS 3 S -2 -200 0.00% 42.34%
12 Stanisław Sagan - Witold Wintonowicz 13NS 4 W +3 -710 100.00% 44.85%
14NS 3 N = +140 88.50% 46.67%
13 Jolanta Pawlicka - Andrzej Pawlicki 15NS 2 S +2 +170 70.00% 47.60%
16NS 4 N +1 +450 55.00% 47.88%
14 Barbara Ertel - Tadeusz Rudziński 17NS 2 N +1 +110 75.00% 48.89%
18NS 3 S -4 -400 30.00% 48.21%
15 Waldemar Czajkowski - Jerzy Sadowski 19NS 3 S -2 -100 10.00% 46.90%
20NS 2 E -1 +100 61.00% 47.37%
wynik 47.37%
miejsce 17
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 30-09-2018 14:02:33
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

UTW 29.09.2018

22: Edward Szuflak - Mieczyslaw Kandulski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Lucja Krawiecka - Jerzy Krawiecki 21EW 5x S -2 -500 100.00% 100.00%
22EW 4 W = -620 70.00% 85.00%
2 Teresa Kołodziejczyk - Roman Wikieł 15NS 3 E -1 +50 10.00% 60.00%
16NS 4 N = +420 10.00% 47.50%
3 Piotr Ertel - Grzegorz Zawieja 19NS 3 S = +400 70.00% 52.00%
20NS 4 N -1 -100 6.00% 44.33%
4 Andrzej Zielony - Piotr Kaczmarek 17EW 3x W = -530 100.00% 52.29%
18EW 2 W +1 -150 25.00% 48.88%
5 Artur Eldar - Tadeusz Bryła 11EW 3 E = -400 100.00% 54.56%
12EW 4 N = +620 50.00% 54.10%
6 pauza - pauza 3NS średnia 50.00% 53.73%
4NS średnia 50.00% 53.42%
7 Maria Bukry - Waleria Maruszko 13EW 7 W = -2220 85.00% 55.85%
14EW 3 N +1 +130 22.50% 53.46%
8 Barbara Śpiewek - Bożena Knapik 1NS 3 N +2 +460 95.00% 56.23%
2NS 2 E +1 -150 20.00% 53.97%
9 Antoni Cygan - kazimierz Wolek 5NS 4 E +1 -150 70.00% 54.91%
6NS 1 S +1 +110 95.00% 57.14%
10 Waldemar Czajkowski - Jerzy Sadowski 23EW 3 N +1 +630 5.00% 54.39%
24EW 2 W = -110 100.00% 56.67%
11 Wanda Zwolińska - Ryszard Budnik 25NS 1 N +2 +150 70.00% 57.31%
26NS 2 W +1 -140 35.00% 56.30%
12 Stanisław Czarnecki - Janusz Kruszewicz 29EW 1 W +1 -110 70.00% 56.89%
30EW 4 S -1 -50 83.00% 57.98%
13 Anna Marzec - Włodzimierz Michalski 27NS 1 N -2 -100 65.00% 58.26%
28NS 1 W +1 -120 20.00% 56.79%
14 Jolanta Pawlicka - Andrzej Pawlicki 9EW 3 N -1 -50 55.00% 56.72%
10EW 3 W -4 +400 40.00% 56.12%
15 Jan Kasprzak - Maciej Kaszuba 7EW 1 W +1 -110 20.00% 54.88%
8EW 4 W -2 +100 25.00% 53.88%
wynik 53.88%
miejsce 8
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 30-09-2018 14:02:33
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

UTW 29.09.2018

23: Miroslawa Cacak - Stanislaw Jargan

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 pauza - pauza 23NS średnia 50.00% 50.00%
24NS średnia 50.00% 50.00%
2 Maria Bukry - Waleria Maruszko 3EW 1 N +2 +140 60.00% 53.33%
4EW 3 W +1 -170 80.00% 60.00%
3 Barbara Śpiewek - Bożena Knapik 21NS 4 E -2 +100 40.00% 56.00%
22NS 4 W = -620 30.00% 51.67%
4 Antoni Cygan - kazimierz Wolek 25NS 2 N +1 +150 70.00% 54.29%
26NS 3 W +1 -170 10.00% 48.75%
5 Jozef Bogdan - Jan Tchorzewski 13EW 6 E +1 -1470 40.00% 47.78%
14EW 5x N -1 -100 83.00% 51.30%
6 Stanisław Sagan - Witold Wintonowicz 15NS 1 S +2 +140 45.00% 50.73%
16NS 4 N +1 +450 55.00% 51.08%
7 Stanisław Czarnecki - Janusz Kruszewicz 19EW 3 S -1 -50 70.00% 52.54%
20EW 2 E -1 +100 39.00% 51.57%
8 Teresa Kołodziejczyk - Roman Wikieł 17NS 1 N = +80 55.00% 51.80%
18NS 4x E -2 +300 100.00% 54.81%
9 Artur Eldar - Tadeusz Bryła 29EW 1 E +2 -150 85.00% 56.59%
30EW 4 S = +420 33.50% 55.31%
10 Jan Kasprzak - Maciej Kaszuba 27EW 1 S -1 -50 15.00% 53.18%
28EW 2 N -2 -200 100.00% 55.52%
11 Lucja Krawiecka - Jerzy Krawiecki 11EW 3 W -1 +50 70.00% 56.21%
12EW 3 S -2 -200 100.00% 58.20%
12 Barbara Ertel - Tadeusz Rudziński 5NS 4 W +2 -480 15.00% 56.33%
6NS 2 E +2 -130 10.00% 54.40%
13 Piotr Ertel - Grzegorz Zawieja 9NS 2 N -1 -50 45.00% 54.02%
10NS 3 S = +600 80.00% 55.02%
14 Andrzej Zielony - Piotr Kaczmarek 7EW 2 N = +110 10.00% 53.35%
8EW 3 E -4 +200 10.00% 51.80%
15 Kazimierz Ignaczak - Wieslaw Dobosz 1EW 3 S +1 +430 45.00% 51.57%
2EW 1 E +1 -120 60.00% 51.85%
wynik 51.85%
miejsce 12
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 30-09-2018 14:02:33
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl

UTW 29.09.2018

24: pauza - pauza

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Miroslawa Cacak - Stanislaw Jargan 23EW średnia 50.00% 50.00%
24EW średnia 50.00% 50.00%
2 Stanisław Sagan - Witold Wintonowicz 25EW średnia 50.00% 50.00%
26EW średnia 50.00% 50.00%
3 Jolanta Pawlicka - Andrzej Pawlicki 27EW średnia 50.00% 50.00%
28EW średnia 50.00% 50.00%
4 Barbara Ertel - Tadeusz Rudziński 29EW średnia 50.00% 50.00%
30EW średnia 50.00% 50.00%
5 Waldemar Czajkowski - Jerzy Sadowski 1EW średnia 50.00% 50.00%
2EW średnia 50.00% 50.00%
6 Edward Szuflak - Mieczyslaw Kandulski 3EW średnia 50.00% 50.00%
4EW średnia 50.00% 50.00%
7 Wanda Zwolińska - Ryszard Budnik 5EW średnia 50.00% 50.00%
6EW średnia 50.00% 50.00%
8 Kazimierz Ignaczak - Wieslaw Dobosz 7EW średnia 50.00% 50.00%
8EW średnia 50.00% 50.00%
9 Teresa Kołodziejczyk - Roman Wikieł 9EW średnia 50.00% 50.00%
10EW średnia 50.00% 50.00%
10 Janusz Skwarczyński - Mariusz Gawrych 11EW średnia 50.00% 50.00%
12EW średnia 50.00% 50.00%
11 Krystyna Eldar - Barbara Bryła 13EW średnia 50.00% 50.00%
14EW średnia 50.00% 50.00%
12 Tadeusz Starenga - Bogdan Wesołek 15EW średnia 50.00% 50.00%
16EW średnia 50.00% 50.00%
13 Artur Eldar - Tadeusz Bryła 17EW średnia 50.00% 50.00%
18EW średnia 50.00% 50.00%
14 Anna Marzec - Włodzimierz Michalski 19EW średnia 50.00% 50.00%
20EW średnia 50.00% 50.00%
15 Jozef Bogdan - Jan Tchorzewski 21EW średnia 50.00% 50.00%
22EW średnia 50.00% 50.00%
wynik 50.00%
miejsce -
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 30-09-2018 14:02:33
Sędzia: Piotr Solecki , e-mail: psolecki5@wp.pl